Masterkurser i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme – University of Copenhagen

01 April 2016

Masterkurser i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Københavns Universitet udbyder nu en ny udvidet gren i Master i landskab og planlægning: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Master i landskab og planlægning er udvidet med en ny gren: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Kursernes indhold retter sig mod personer, der ønsker at arbejde med natur-og haveterapi.

Måske har du i forvejen har en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund og ønsker en formel uddannelse på master-niveau. Så kunne disse kurser være noget for dig!

Kurserne kan sammensættes fleksibelt, tages hver for sig eller samlet og dermed passes ind i et arbejdsliv. Målet med kurserne er at uddanne deltagerne i at kunne planlægge sundhedsfremmende forløb eller behandling med naturbaseret terapi (og haveterapi) til forskellige målgrupper som eksempelvis stressramte, psykisk syge og demente, soldater med PTSD.

Læs mere om Masterkurser i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

For mere information, kontakt venligst:

Dorthe Varning Poulsen, Fysioterapeut, Adjunkt IGN, Københavns Universitet. DVP@ign.ku.dk

Ulrika Stigsdotter, Professor, IGN, Københavns Universitet. UKS@ign.ku.dk

Dorthe Djernis, Psykolog og ledende haveterapeut, IGN, Københavns Universitet. DDJ@ign.ku.dk